ارزهای دیجیتال میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند

محمد تاتاری - ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

تحقیق انجام شده جدید بانک آمریکا بیان می نماید که ارزهای دیجیتال می توانند رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه تقویت کنند. این تحقیق نشان داده است که هم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و هم ارزهای دیجیتال خصوصی پتانسیل زیادی برای افزایش درگیری مالی در کشورهای در حال توسعه و کمک به رشد اقتصادی آنها دارند.در این گزارش، بانک همچنین استدلال می کنند که ارزهای دیجیتال می توانند کارمزد معامله را کاهش دهند و فعالیت های اقتصادی بیشتری را در بازارهای اقتصادی در حال ظهور امکان پذیر نمایند.

cbdc


بیشتر بخوانید: