بازپرداخت وجوه کاربران کریپتولند

محمد تاتاری - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

کاربران صرافی کریپتولند تا پایان ماه قادر به برداشت سرمایۀ خود خواهند بود.بازپرس پروندۀ صرافی رمز ارز کریپتولند خطاب به کاربران این صرافی که مقابل دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی تجمع کرده بودند، از دلایل تأخیر بازگشایی این سایت گفت و وعده داد تا آخر ماه یکسری از پرداخت ها انجام می شود.

کریپتولند


بیشتر بخوانید: