نگرانی بانک مرکزی ایرلند

محمد تاتاری - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

بانک مرکزی ایرلند در پی محبوب شدن ارزهای دیجیتال در بین مردم، این موضوع را نگران کننده خواند.

بیت1

 


بیشتر بخوانید: