کشور ها باید برای پرداخت های دیجیتالی همکاری کنند

محمد تاتاری - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

پرداخت های برون مرزی به دلیل گرانی، سرعت کم، دسترسی محدود و شفافیت ناکافی مورد انتقاد فراوان قرار می گیرند.بنابراین برای مقابله با این چالش ها، کشورهای عضو G20، تصمیم به تغییر روند و توسعه آن دارند. ارائه نتایج این گزارش ها به G20 حاکی از آن است که اگر کشورها با هم کار کنند این امر امکان پذیر و قابل دستیابی می باشد.

photo_2021-07-19_15-33-01

 


بیشتر بخوانید: