گزارشات جدید ریپل

محمد تاتاری - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

گزارشات Decacorn Ripple،  ناکارآمدی های بسیاری از بانک های مدرن هنگام پرداخت های برون مرزی  در SMEs را نشان می دهد و تکنولوژی پرداخت های خود را به نمایش می گذارد.در این گزارش به معایب SMEs پرداخته شده است که عبارتست از:1-دید محدود نسبت به کل هزینه ها و زمان پرداخت ها 2-امکان ردیابی این که مبلغ پرداختی چه زمانی به مقصد می رسد وجود ندارد.3-زمان انجام تسویه حساب ها با انتقال از طریق بانک های دیگر آهسته تر شده است.4-کارمزدهای ارزی بسیار زیاد است.

XRP

 


بیشتر بخوانید: