بلاکچین های مبتنی برانرژی های تجدیدپذیر در سال 2021

محمد تاتاری - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

بلاکچین های مبتنی برانرژی های تجدیدپذیر در سال 2021 مورد توجه قرار گرفته اند.

پروژه های بلاکچین  که در بخش  بهینه سازی مصرف انرژی تمرکز دارند، با تأکید بیشتر بر حفظ محیط زیست و بازدهی بیشتر، مورد توجه قرار گرفته اند.
در حال حاضر نگرانی در مورد تولید انرژی، مصرف منابع طبیعی و تأثیر آن بر محیط زیست یکی از مباحث اصلی در سطح جهانی میباشد. هزینه بالای صرف شده برای استخراج بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه باعث شده است  که همواره این مبحث به عنوان یک مشکل جدی در حیطه ارزهای دیجیتال بیان شود.
در حالی که نگرانی های زیست محیطی و هزینه های صورت گرفته در این حوزه زیاد و بحث بر انگیز شده است، یک گروه از پروژه های ارزهای دیجیتال وجود دارند که هدف آن ها آوردن فناوری بلاکچین به شبکه های انرژی جهانی، به عنوان راهی برای تشویق تولید انرژی های تجدید پذیر از طریق یک بازار انعطاف پذیر در جهان است. سه پروژه متمرکز بر مبحث انرژی که از ابتدای سال 2021 رشد سه رقمی داشته اند Energy Web یا WT ، Power Ledger (POWR) و WePower (WPR) نام دارند.

 


بیشتر بخوانید: