تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و الگوها است که وضعیت سهم های مختلف در بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران روشن می کند. تحلیل تکنیکی برای پیش بینی روند قیمت سهام در آینده براساس تاریخچه قیمتی آن در بازار استفاده می شود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال عواملی که بر آینده قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد، مانند سوابق مالی را بررسی می‌کند. این تحلیل، ارزش ذاتی یک ارز را تحلیل می‌کند اما تحلیل تکنیکال از نمودارها و روندهای گذشته برای تحلیل قیمت استفاده می‌کند.